اثر کود مرغی بر حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‎ گرهی Meloidogyne incognita درون ستون‎ های خاک در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

افزودن کود‎های آلی علاوه بر تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، بر جمعیت ریزموجودات آن از جمله نماتدها تأثیرگذار است. در این پژوهش حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏ گرهی Meloidogyne incognita در ستون‏ های خاک تیمار شده با کود مرغی به مدت 18 هفته، تحت جریان اشباع ماندگار پس از 24 و 72 ساعت بررسی گردید. نتایج نشان داد که 24 ساعت پس از تزریق نماتد به ستون خاک شاهد، نماتدها در فواصل کوتاهی از نقطه تزریق، در جهت و خلاف جهت جریان آب حرکت کرده بودند. هم‏چنین 72 ساعت پس از تزریق، جمعیت نماتدها در نقطه تزریق کاهش یافت و پراکنش آن‏ها در جهت و خلاف جهت جریان آب مشاهده گردید. در ستون خاک تیمار شده با کود مرغی، 24 ساعت پس از تزریق، جمعیت نماتدها در خلاف جهت جریان بیشتر مشاهده شد و توزیع نماتدها در ستون خاک در جهت و خلاف جهت جریان آب پس از 72 ساعت از زمان تزریق متقارن ‎تر بود. افزودن کود مرغی به خاک، با تغییر خصوصیات فیزیکی آن به ‏ویژه افزایش هدایت هیدرولیکی و تخلخل خاک، باعث تغییر در حرکت نماتد مورد مطالعه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chicken manure application on movement of second-stage juveniles of the root-knot nematode Meloidogyne incognita in soil columns under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadi 1
  • Leila Kashi 2
  • Zahra Kolahchi 1
  • Azadeh Safadoost 1
1 Soil Science department, agriculture faculty, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Plant Protection, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The addition of organic fertilizers to soil not only changes its physical and chemical properties, but also affects the population of microorganisms, including nematodes. In this study, the migration of second-stage juveniles of the root-knot nematode Meloidogyne incognita was investigated in soil columns treated with chicken manure for 18 weeks, under continuous saturation flow at 24 and 72 hours. The results showed that 24 hours after injection of the nematodes into the control column, the nematodes were moved in and against the direction of the water flow at short intervals from the injection site. In addition, 72 hours after injection, the nematode population at the injection site was decreased and the nematodes were dispersed throughout the column in and against the direction of water flow. In the soil column treated with chicken manure, the nematode population was found higher 24 hours after injection against the flow direction, and the distribution of nematodes in the soil column in and against the flow direction of water was more symmetrical 72 hours after injection. The addition of chicken manure to the soil caused a change in nematode movement by altering the physical properties, especially increasing the hydraulic conductivity and porosity of the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nematode movement
  • organic fertilizer
  • plant-parasitic nematode