اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 20
تعداد پذیرش 10
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 10
تعداد مشاهده مقاله 1387
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 766
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 309 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 120 روز
درصد پذیرش 50 %