اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 18
تعداد پذیرش 8
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 2
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 8
تعداد مشاهده مقاله 654
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 0
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 305 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2 روز
درصد پذیرش 44 %