اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر رامین حیدری

بیماری شناسی گیاهی- نماتدشناسی دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه تهران، کرج، ایران

rheydariut.ac.ir
00989125263041
0000-0002-9847-089X


 

بسمه تعالی

فرم مشخصات اعضای محترم هیات تحریریه مجله نماتدشناسی ایران

1.مشخصات عمومی

نام و نام خانوادگی

رامین حیدری

تاریخ تولد

1359

محل تولد

کاشمر

کد ملی

0901189340

شغل

عضو هیات علمی

محل اشتغال

دانشگاه تهران

رتبه علمی

دانشیار

پست الکترونیکی

rheydari@ut.ac.ir, ramin_heydari@yahoo.com

شماره تلفن/تلفن همراه

09125263041

2. اطلاعات تحصیلی

 

رشته /گرایش تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

تاریخ اخذ مدرک

کاردانی

 

 

 

کارشناسی

گیاهپزشکی

دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

1380

کارشناسی ارشد

بیماری شناسی گیاهی

دانشگاه تربیت مدرس

1382

دکتری

بیماری شناسی گیاهی- نماتد شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

1388


 

عنوان -فارسی

عنوان -انگلیسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی امکان کنترل بیولوژیک نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica  توسط برخی گونه های قارچ Pleurotus

Biological control of the root-knot nematode, Meloidogyne javanica, by some species of Pleurotus (Basidiomycota) on tomato plants

پایان نامه دکتری

ارزیابی پراکنش، زیست شناسی و خسارت نماتد سیستی سویا Heterodera glycines  در ایران و بررسی واکنش برخی ارقام سویا به آن

Distribution, biology and crop loss assessment of soybean cyst nematode , Heterodera glycines, and evaluation of some soybean cultivars reaction to it

3. مقالات کامل چاپ شده - انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Heydari, R., Pourjam, E., TanhaMaafi, Z. and Safaie, N.

Nematology (2010)

 12: 335-341

Comparative host suitability of common bean cultivars to the soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran

1

Heydari, R., TanhaMaafi, Z. and Pourjam, E.

Nematology (2012)

14: 589-593

Yield loss caused by soybean cyst nematode, Heterodera glycines, in Iran

2

Heydari, R., TanhaMaafi, Z. and Decraemer, W.

Australasian Plant Disease Notes (2014)

 9: 131

First report of stubby root nematode, Paratrichodorus teres (Nematoda, Trichodoridae) from Iran

3

Heydari, R., TanhaMaafi, Z. and Decraemer, W.

European Journal of Plant Pathology (2014)

140: 329-340.

Morphological and molecular characterisation of Trichodorus golestanensis (Diphtheorphorina, Trichodoridae), a new species from Iran.

4

Esmaeili, M., Fang, Y., Li, H and Heydari, R.

Nematology (2016)

18: 357-366

Description of Aphelenchoides huntensis sp. n. (Nematoda: Aphelenchoididae) isolated from Pinus sylvestris in western Iran

5

Jalalinasab, P., Nassaj Hoseini, M. and Heydari, R.

Journal of Nematology (2018)

50: 219-228

Nothotylenchus andrassy n. sp. (Nematoda: Anguinidae) from northern Iran

6

Golhasan, B., Heydari, R., Esmaeili, M., Kanzaki, N.

Nematology (2018)

20: 877-888

Molecular and morphological characterisation of Aphelenchoides kheirii n. sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) isolated from Pinus nigra in north-western Iran

7

Jalali Nasab, P., Heydari, R.

Journal of Crop Protection (2018)

 23-38

First report of the genus Hoplotylus s’Jacob, 1960 (Nematoda: Hoplolaimidae) and two species of the genus Malenchus Andrássy, 1968 (Nematoda: Tylenchidae) from Iran

8

4. مقالات کامل چاپ شده - فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

1

بیماریزایی جمعیتهای محتلف نماتد سیستی چغندر قند Heterodera schachtii روی ژنوتیپهای چغندر قند

 

بیماریهای گیاهی (1397)

54 (1)

اسماعیلی،م.، محمودی،ب.، حیدری، ر

2

کاربرد تلفیقی جدایه هایی از قارچهای میکوریز آربسکولار و باکتریهای محرک رشد گیاهی در کنترل نماتد Meloidogyne javanica  در گوجه فرنگی در شرایط گلخانه

بیماریهای گیاهی (1397)

53 (4)

سهرابی، ف.، شیخ الاسلامی، م.، حیدری،ر، رضایی، س.، شریفی،ر.

 

3

تاثیر برخی بسترهای غذایی جامد در اسپورزایی جدایه Streptomyces carpaticus UTS49 و کنترل نماتد ریشه گیاهی Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

 

آفات و بیماریهای گیاهی (1397)

86 (1)

محمدی، ن.، بهبودی، ک، حیدری، ر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- انگلیسی

اسامی نویسندگان

تاریخ و محل انتشار

عنوان مقاله

ردیف

Heydari, R., Pourjam, E., TanhaMaafi, Z.

7th International Symposium on Plant Pathology and Biotechnology (2009)

First report of the Soybean Cyst Nematode, Heterodera glycines on common bean in Iran

 

 

 

 

 

6. لیست خلاصه مقالات/مقالات کنفرانسی- فارسی

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 

گزارش گونه جدید Deladenus gilanica n. sp. از ایران

اولین همایش نماتدشناسی ایران (1398)

جلالی نسب، پ.، حیدری، ر.، اسمعیلی، م.

1

اثر برخی تیمارهای تغذیه ای رایج پسته بر فعالیت و میزان بیماری ناشی از نماتد ریشه گرهی در نهالهای پسته

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران  (1397)

بدیعی، م.، حیدری، ر.، اولیایی، ع.

2

اولین گزارش از Bursaphelenchus hofmanni در ایران

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران  (1397)

عزیزی،م.، حیدری،ر.، گل حسن، ب.، اسمعیلی، م.

3

مقایسه بیماریزایی Meloidogyne javanica  روی ارقام چغندر قند

بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران  (1397)

چشمی، م.، حیدری، ر، محمودی،ب.

4

اولین گزارش از جنس Hoplptylus در ایران

بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران (1395)

جلالی نسب، پ.، حیدری، ر.، گل حسن، ب.

5

گونه ای جدید از جنس Discotylenchus  (Nematoda: Tylenchidae) از استان آذربایجان غربی

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران (1393)

حیدری، ر.، قربانزاد، ه و ضیایی، م.

6

معرفی چند گونه از جنس Ditylenchus  (Nematoda: Anguinidae) از استان کرمانشاه

بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران (1393)

اسماعیلی، م. و حیدری، ر.

7

وقوع گونه‌یBursaphelenchus willibaldi Schoenfeld, Braasch & Burgermeister, 2006 (Aphelenchoididae: Nematoda)  در ایران

. بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران (1393)

میرآییز، ا.، حیدری، ر، علی رمجی، ف. و عتیقی، م.

8

بررسی اثر تحریکی ترشحات ریشه لوبیا بر تفریخ تخم های نماتد Heterodera glycines

چهارمین همایش ملی حبوبات ایران (1390)

حیدری، ر. و تنها معافی، ز.،

7.لیست کتاب‏(های)/فصل(های) چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ و محل انتشار

اسامی نویسندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.لیست طرح‏های تحقیقاتی در حال انجام/پایان یافته

ردیف

عنوان طرح

محل انجام طرح

مجری/همکار(ان)

حامی مالی

وضعیت (درحال انجام/پایان یافته)

1

پایش لاینهای سویا از نظر واکنش به نماتد سیستی سویا

موسسه کشت و توسعه دانه های روغنی

حیدری، ر.

موسسه کشت و توسعه دانه های روغنی

پایان یافته

 

ارزیابی واکنش توام چغندرقند به نماتدهای سیستی و گره ریشه

دانشگاه تهران- موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

حیدری،ر.، محمودی، ب.

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

پایان یافته

 

شناسایی نماتدهای Aphelenchoidea در ایران

دانشگاه تهران

حیدری، ر.

دانشگاه تهران

در حال انجام

 

 

 

 

 

 

 

9. فعالیت در سایر مجلات داخلی/خارجی

ردیف

عنوان مجله

نوع فعالیت (سردبیر/مدیر مسئول/عضو هیات تحریریه و ...)

تاریخ فعالیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  تاریخ و امضا: