دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پراکنش نماتد سیستی طلایی سیب‏زمینی (Globodera rostochiensis) در استان همدان و مروری بر وضعیت آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1401

10.22034/ijon.2023.701678

مزدشت گیتی؛ ابراهیم پورجم؛ مجید پدرام