نویسنده = ���������������� ������������
بازبینی و کلید شناسایی جدولی برای گونه‌های Sauertylenchus ،Bitylenchus و Tylenchorhynchus (Nematoda: Telotylenchinae)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1400

10.22034/ijon.2022.525460.1009

رضا قادری؛ منوچهر حسینوند


شماره‌های پیشین نشریه