نویسنده = ������������ ��������
مطالعه ریخت‌شناختی و مولکولی چهار گونه از جنس Longidorus (Dorylaimida: Longidoridae) از استان آذربایجان شرقی، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/ijon.2022.540172.1015

آرزو نقوی؛ غلامرضا نیکنام؛ نصیر وظیفه؛ حبیبه جباری


شماره‌های پیشین نشریه