نویسنده = ���������������� ������������
اولین گزارشAphelenchoides paramonovi ، به همراه داده های تکمیلی ریخت ‏شناسی و مولکولی سه گونه از بالاخانواده Aphelenchoidea (Rhabditida) از ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1400

10.22034/ijon.2022.528225.1013

پرناز مرتضوی؛ فریبا حیدری؛ ابراهیم پورجم؛ مهرداد علیزاده؛ مجید پدرام


شماره‌های پیشین نشریه